หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

จัดอบรมค่ายศิลปะสัญจร นครลำปางร่วมศิลปิน

Author by 4/03/16No Comments »

thainews180        ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทย จัดนิทรรศการศิลปะ ภายโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็ก และการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายศิลปะสัญจร หัวข้อ ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 1 – 3 มี.ค. 2559

ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ชมผลงานศิลปะต่างๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางด้านศิลปะจากศิลปินแนวหน้าระดับประเทศ โดยจัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะในวันที่ 1 มี.ค. 2559 ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน และจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร ในวันที่ 2 – 3 มี.ค. 2559 ณ บริเวณข่วงนคร สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่าการจัดนิทรรศการศิลปะครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะแก่เด็กและเยาวชน เนื่องจากศิลปะเป็นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ทางหนึ่ง มีความสวยงามและคุณค่าด้านจิตใจ ศิลปะจะนำเสนอในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม สอดแทรกอยู่กับวิถีชีวิตประจำวัน จึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเยาวชนทั่วไป ได้มีทักษะและจินตนาการ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ มองโลกในแง่ดี มีความรักงานและสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพและสวยงาม ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ตัวเองและสังคมต่อไป.