หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองนครลำปาง มอบทุนการศึกษา

Author by 15/03/16No Comments »

ลำปาง          เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ศูนย์อาหารสุขภาพ เจเจ ปาร์ค อำเภอเมืองลำปาง นายนัฐกิตติ์ วรเกตุ ประธานชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองนครลำปาง และคณะได้ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเงินสมทบเพื่อสาธารณะประโยชน์ แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง และมูลนิธิโรคเรื้อนจังหวัดลำปาง เงินที่มอบให้ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมหกรรมอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ  เมื่อวัน ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

นอกจากนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาสมทบเพิ่มเติม จากผู้เกี่ยวข้องในวงการพระเครื่องนครลำปาง  ประกอบด้วย  นายสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ เจ้าของ  เจเจ ปาร์ค ได้มอบทุนสำหรับอาหารกลางวันเพิ่มเติมแก่โรงเรียนตาบอดจังหวัดลำปาง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง  มอบทุนสมทบช่วยเหลือศูนย์โรคเรื้อนจังหวัดลำปาง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  ในส่วนของทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท มีตัวแทนที่มอบให้ ได้แก่ เซียนเกตุ ณ เวียงพิงค์ จำนวน ๒๐ทุน  เซียนจุติ มอบทุนการศึกษา ๒๐ ทุน   อุดมไฟฟ้า ๒๐ ทุน   เซียนหมอบิน ๑๐ ทุน   เซียนเจมส์ ณ เวียงพิงค์ ๑๐ ทุน  เซียนต้น ลำปาง ๑๐ ทุน และ เซียนแป๊ก ลำปาง มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน.