หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

ประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ ๑ หมวดอักษร บว

Author by 20/01/16No Comments »

thainews180      นางสาวณัฐกฤตา บังศรี หัวหน้าฝายทะเบียน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เตรียมจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม (เลขสวย) สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล    ครั้งที่ ๑ หมวดอักษร บว ความหมายถึง บารมีนำโชค วาสนานำชัย โดยวิธีการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หมายเลขทะเบียนรถที่ได้จากการประมูลสามารถนำไปจดทะเบียนได้ทันที ไม่ต้องรอจดทะเบียนเรียงตามหมายเลข และจะนำไปจดทะเบียนกับรถใหม่หรือสับเปลี่ยนกับรถเก่าที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ได้  จำนวน ๓๐๑ หมายเลข โดยแบ่งหมายเลขออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 เลขสี่ตัวเหมือน 1111 – 9999 กลุ่มที่ 2 เลขตัวเดียว 1 – 9 เลขสองตัวเหมือน 11 – 99 เลขสามตัวเหมือน 111 – 999 เลขคู่ 8 และ 9 8899 , 9988 , 8989 , 9898 ,8998 และ 9889 กลุ่มที่ 3 เลขเรียงสามตัว 123 – 789 เลขเรียงสี่ตัว 1234 – 6789 เลขหลักพัน 1000 – 9000 เลขคู่ 1100 – 9977 เลขคู่หาม 1001 – 9009 เลขคู่สลับ 1010 – 9090 แผ่นป้ายทะเบียนรถจำนวน 301 หมายเลข ที่นำมาประมูลในครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษก โดยหลวงปู่ครูบา ครอง ขตติโย  วัดท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ชนะการประมูลหรือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในหมายเลขทะเบียนที่นำมาประมูล ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล   ทางเว็บไซต์ www. tabienrod.com   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือลงทะเบียนด้วยตนเองที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  ฝ่ายทะเบียนรถ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5143  ๐ ๕๔ ๒๖ ๕๑๔๓  และที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน  สาขาอำเภอแจ้ห่ม  และ สาขาอำเภองาว  เงินที่ได้จากการประมูล จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน อันจะเป็นการสร้างกุศลให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ซึ่งถือเป็นสาธารณกุศลอันยิ่งใหญ่.