หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

ผลประกวดมิสไชนิสลำปาง

Author by 16/02/16No Comments »

thainews180    เทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดงานเทศกาลตรุษจีนนครลำปาง ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้นตั้งแต่วันที่ ๘ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ บริเวณพื้นที่ว่างบริษัทลำปางจังหวัดพาณิชย์ จำกัด และที่ถนนประสานไมตรี ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองของชาวจีนในนครลำปางมาแต่อดีต เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง กระตุ้นเศรษฐกิจ   ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนไทยเชื้อสายจีน ในนครลำปาง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงผสมผสานวัฒนธรรมไทย – จีนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในลำปาง มีการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ชาวจีนในลำปาง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนในลำปาง  การแสดงจากคณะสิงโตและมังกรทองลูกเจ้าพระยา  การประกวดมิสไชนิส นครลำปาง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป และอาหาร เป็นต้น โดยตลอดสามวันที่ผ่านมา ได้มีชาวนครลำปาง และนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจไปเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆ   ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดลำปาง

ในด้านของการจัดการประกวด มิสไชนิส นครลำปาง ซึ่งได้มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีเทศบาลนครลำปาง เป็นแม่งาน ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย มีผู้ให้ความสนใจมาคอยเชียร์ และให้กำลังใจสาวงามที่เข้าประกวดกันอย่างคับคั่ง ด้านกติกาของกองประกวด โดย นายสกนธ์ ปิงกัน เจ้าของสถาบันความงาม เฮือนอาภรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดที่มีอายุตั้งแต่ ๑๖ ถึง ๒๕ ปี ที่มีความมั่นใจ และต้องสามารถพูดหรือสื่อสารภาษาจีนได้พอ สมควร เช่นการแต่งกายด้วยชุด กี่เพ๊า จะ เป็นสีอะไรก็ได้ และใช้ภาษาจีนในการแนะนำตัวเป็นต้น มีสาวงามที่เคยผ่านเวทีประกวดต่างๆ และ นักศึกษาจากหลายสถาบัน รวมถึงนักศึกษาชาวจีน ที่เข้ามาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ สนใจลงสมัคร รวมจำนวน ๒๙  สาวงาม สำหรับรางวัล ที่ได้รับตำแหน่ง มิสไชนิส นครลำปาง ผู้ครองตำแหน่งชนะเลิศ ได้รับมงกุฎ  ถ้วยรางวัล ผ้าคลุมแบบการประกวดของชาวจีน รวมถึงถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด

จากการประกวดเมื่อคืนวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปรากฏว่า สาวงามผู้ที่ได้ครองตำแหน่ง มิสไชน่า นครลำปาง เป็นคนแรกของจังหวัดลำปาง ได้แก่ น้องกช นางสาวกชกร ต้องใจ อายุ ๑๙ ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ จาก โรงเรียนวังเหนือวิทยา ชนะใจกรรมการได้ตำแหน่งนี้ไปครอง โดยมีผู้ที่ได้รับตำแหน่งรอง ตามลำดับอีกสี่สาวงาม ได้แก่ นางสาวณัชชา ปัญจญานนท์ นางสาวทักษพร หมายมั่น นางสาวรุ้งสินี ปัญจบุรี และ นางสาวเกศจุฬา คำดี.