หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

พ่อเมืองรถม้าเน้นวาระเร่งด่วนจังหวัด จัดระเบียบตลาดขายของต้องเป็นรูปธรรม

Author by 3/02/16No Comments »

ลำปาง                นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อครั้งที่ผ่านมาว่า ในเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้า เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบได้โดยง่าย จังหวัดลำปางจึงมีแนวทางที่จะส่งชุด ททท. (ทำทันที) ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทหาร ตำรวจ และเทศบาลนครลำปาง เพื่อคืนพื้นที่ให้กับประชาชน

ที่ผ่านมาเทศบาลนครลำปางได้ดำเนินการสำรวจปัญหาร่วมกับ ตำรวจ และทหารในพื้นที่แล้วพบว่า ตลาดในพื้นที่เทศบาลนคร ลำปางที่พบปัญหาการขายของบนฟุตบาททางเท้า จำนวน 3 แห่ง คือ ตลาดสนามบิน ตลาดโชคชัย (ถนนสุเรนทร์) และตลาดหลักเมือง รวมไปถึงการขายของบนฟุตบาท ถนน พหลโยธิน (ข้างเรือนจำ) เขื่อนยาง (ฝั่งโรงเรียนเคนเน็ตแม็ตแคนซี) และบริเวณหน้า โรงเรียนบุญวาทย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้กำหนดไว้  2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ได้แก่ การกำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้จำหน่าย/ขายของบนทางเท้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจ  เพื่อนำเสนอคณะ กรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้ความเห็นชอบ และประกาศบังคับใช้ต่อไป

ส่วนแนวทางที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะผ่อนผันได้เป็นพื้นที่ที่ต้องจัดระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ตลาดสนามบิน เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินงานร่วมกับ ตำรวจ และทหาร ในการจัดระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังของเทศกิจ และป้องกันมิให้กลับมาขายซ้ำอีก ส่วนปัญหาตลาดหลักเมือง(หน้าธนาคารออมสิน) เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาต้องกระทำร่วมกันหลายฝ่าย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยหลีกเลี่ยงมิให้กระทบกับพ่อค้า แม่ค้า หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน ทั้งผู้ขาย ผู้ซื้อ และประชาชนทั่วไป ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง  ตลอดไป.