หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

ม.ราชภัฏลำปางจัดทอดผ้าป่าการกุศล หารายได้สนับสนุนทุนการศึกษา

Author by 23/02/16No Comments »

  thainews180              นายประเสริฐ   รัตนไพศาลศรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เผยว่า ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมหารายได้สมทบเป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี แต่ฐานะทางบ้านขัดสน โดยในปีนี้ได้ดำเนินการจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ขึ้นที่หอประชุมจันทน์ผา และพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐ ทุน และทุนของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อีกจำนวน ๓๐ ทุน เพื่อใช้เป็นทุนในการสนับสนุนการศึกษา และสมทบงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้ทำการระดมทุนเพื่อการศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการบริจาคจากบุคคลทั่วไป รวมถึงศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จชีวิต รวมทั้งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านต่างๆ  รวมถึงในส่วนของภาคเอกชนเป็นประจำทุกปี    เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการเรียน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถเติบโตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์   เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของสังคมประเทศชาติได้อย่างภาคภูมิ   การจัดพิธีทอด ผ้าป่าเพื่อการศึกษานี้    จะเริ่มขึ้นในเวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป.