หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

สโมสรโรตารีลำปางลดปัญหาหมอกควัน ทำเครื่องชีวมวลเคลื่อนที่ย่อยเศษกิ่งไม้ใบหญ้า

Author by 9/02/16No Comments »

ลำปาง                นายบุญคุ้ม บุญยโสภัต นายสโมสรโรตารี่ลำปาง  เผยว่า จากการที่เกิดปัญหาหมอกควันในจังหวัดลำปาง รวมไปถึงจังหวัดในภาคเหนือของไทย ที่ส่วนหนึ่งมาจากการที่ชาวบ้าน และเกษตรกรเผาเศษวัสดุจากการเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่จะเริ่มเผากันในฤดูเก็บเกี่ยว คือประมาณเดือนมกราคมของทุกปี ส่งผลให้มีหมอกควันปกคลุมอยู่ทั่วไป มีผลต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับกระทบ รวมถึงด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนติดต่อกันมาหลายปี

สโมสรโรตารีลำปาง จึงได้ร่วมกับ สโมสรดอยพระบาท สโมสรแม่วัง   สโมสรเกาะคา และ สโมสรโรตารีเถิน คิดโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาโดยการจัดทำเครื่องย่อยชีวมวล แบบเคลื่อนที่มาใช้ย่อยเศษกิ่งไม้ใบหญ้า หรือซังข้าวโพดที่เกษตรกรมักใช้วิธีเผาทำลายทิ้ง ก่อให้เกิดมลภาวะอากาศ โดยออกแบบให้สามารถติดตั้งไว้หลังรถยนต์บรรทุก   และใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด  ๗ ถึง ๑๐ แรงม้า ในการขับเคลื่อน โดยเครื่องนี้ จะช่วยย่อยเศษชีวมวลให้เป็นชิ้นเล็ก หรือเป็นผง แล้วแต่ขนาดของตะแกรง  ประมาณ ๘ ชั่วโมงทำงาน จะสามารถย่อยชีวมวลได้ราวๆ ๓ ถึง ๖ ตัน ขึ้นอยู่ความแข็งของชีวมวล โดยมีค่าใช้จ่ายน้ำมันประมาณ ๑๕๐ บาท ต่อวัน มีต้นทุนการผลิตเครื่องย่อยชีวมวล ประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท ต่อเครื่อง การออกแบบเครื่องที่ต้องตั้งไว้หลังรถกระบะหรือรถปิกอัพ  ทำให้ที่เคลื่อนที่ได้ สามารถจะเข้าถึงแหล่งชีวะมวล  ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการที่จะใช้วิธีขนส่งนำมาบด หรือย่อยที่โรงงาน และจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยนำไปใช้ได้หลายทาง  เช่น ใช้ในการไถกลบ กลับคืนให้พื้นดินในไร่นา หรือไร่สวนที่มีการเพาะปลูก  เศษชีวมวลจะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถนำเอาไปผสมกับมูลสัตว์ และ สารอินทรีย์อื่นๆ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ใส่ถุงจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุทางการเกษตร หรือนำไปจำหน่ายกับโรงงาน   หรือโรงไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวลเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้อีกด้วย

สโมสรโรตารีได้มอบเครื่องดังกล่าวให้กับ วิสาหกิจชุมชุนที่คัดเลือกไว้ เพื่อที่จะเป็น โครงการนำร่อง  หากเครื่องแรกสามารถสร้างรายได้ ก็จะทำให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ยั่งยืน  และมีวิสาหกิจชุมชนอื่นต้องการที่จะลงทุน และขยายผลไปทั่วจังหวัด รวมถึงอาจจะขยายผลไปในระดับประเทศ  ทำให้ช่วยลดปัญหาหมอกควัน และสิ่งแวดล้อมไปได้ในที่สุด

สำหรับเครื่องแรก สโมสรโรตารีลำปางได้มอบให้ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวทิพย์ช้างอำเภอห้างฉัตร มี นายนันทวัตร ไชยมงคล ประธานวิสหกิจชุมชนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ไปเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ มีสโมสรโรตารีเชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล นำคณะมาร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ  นอกจากนี้ สโมสรโรตารี่ ลำปาง ร่วมกับ อำเภอห้างฉัตร  จะได้ร่วมติดตามการทำงานของเครื่องดังกล่าวในทุกระยะ และจะประเมินผลการดำเนินการ คาดว่าจะใช้เวลา ๓ ถึง ๖ เดือน

ที่ผ่านมาสโมสรโรตารี่ลำปางได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดการแข่งขันถ่ายภาพบนเส้นทางจักรยาน “Bike for Health and Environment” มีรายได้สุทธิ จำนวน  ๗๓,๐๐๐ บาท  รวมกับเงินที่ได้รับบริจาค อีก ๑๘๐,๐๐๐  บาท เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ที่ผ่านมา เงินที่เหลือจะนำไปสนับสนุนโครงการดังกล่าว ให้มีการขยายผลได้มากขึ้นในโอกาสต่อไป.