หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

เตรียมจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์ ประเพณีปีใหม่เมืองนครลำปาง

Author by 8/03/16No Comments »

    ลำปาง            ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ ๑๗  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๕ เมษายน ๒๕๕๙   เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถไฟ รถม้านครลำปาง ซึ่งเป็นพาหนะสำคัญที่ชาวลำปางใช้สัญจรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

เป็นการสืบสานให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึกเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ในงานจัดมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น ชมตลาดย้อนยุค และเลือกซื้อ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า นครลำปาง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นั่งรถม้า-รถไฟ ชมเมืองลำปาง การจัดมหกรรมอาหาร การแสดงแสง สี เสียง และกิจกรรมอื่นๆที่บริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง

และอีกงาน คือ งานประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี ๒๕๕๙ ในปีนี้ ได้จัดเตรียมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙   มีการออกร้านผลิตภัณฑ์ของดีลำปาง การแข่งขันทำอาหาร และขนมพื้นเมือง การประกวดฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง ฟ้อนร่ำเปิงลำปาง การแสดงกลองปู่จาจากอำเภอต่างๆ การแสดงรำวงย้อนยุค และบริเวณสวนสาธารณเขลางค์นคร ซึ่งในวันที่ ๑๑ เมษายน เป็นการประกวดเทพบุตรสลุงหลวง- เทพธิดาปีใหม่เมือง ที่บริเวณสวนสาธารณเขลางค์นคร และในวันที่ ๑๒ เมษายน ชมขบวนแห่รถบุษบกอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจากวัดพระธาตุลำปางหลวง เข้าขบวนแห่สลุงหลวงอันสวยงามตระการตา และยังมีกิจกรรมแกงฮังเลหลวง และชมขบวนแห่ปีใหม่เมือง ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ เชิญร่วมกันสรงน้ำสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก ๑๓ อำเภอ อีกด้วย.