หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

คืนคลองให้น้ำไหล-น้ำใสให้แม่น้ำแม่ทา

Author by 29/12/14No Comments »

ชาวแม่ทา3 เมื่อวันที่25 ..57 ที่เชิงสะพานทาชมพู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1, กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 .ลำพูน, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน , เทศบาลตำบลทาปลาดุก และอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทา โดยมี นายจำลอง  เณรแย้ม ปลัด จังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดโครงการ มีประชนชาวตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา มาร่วมทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง บริเวณใต้สะพานทาชมพู  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เกิดความสวยงามสร้างความประทับใจให้แก่ นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือน  รวมถึง เป็นการเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวก ในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็ได้นำรถขุดดิน ขนาดใหญ่ มาร่วมขุดลอกคูคลองในครั้งนี้ด้วย

นายสุวรรณทัสน์  ธนัญชัย  ผอ. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า รัฐบาล ได้สั่งการให้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม ปลุกจิตสำนึก ให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ แหล่งน้ำ เพื่อ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , เป็นของขวัญ ปีใหม่ ให้แก่ประชาชน ทุกคน  และ ทำให้แหล่งน้ำกลับคืนสู่สภาวะแวดล้อมที่ดี.