หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

Author by 29/12/14No Comments »

thainews180 เมื่อวันที่ 25 ..2557  นายเวทย์ เวทยสาร ผู้อำนวยการแขวงการทาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงการทางลำพูน เปิดเผยว่า หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ แขวงการทางลำพูน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำพูน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน นายสถานีรถไฟลำพูน และที่ทำการบริษัท ขนส่ง จำกัด (ลำพูน) โดยมีนายอภินันท์ โปราณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมจังหวัดลำพูน ร่วมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก   และความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดลำพูน และหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เพื่อเป็นการร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เดินทาง โดยกำหนดจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่บริเวณ หน้าหมวดการทางดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน ซึ่งจะให้บริการ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558โดยจะให้บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ และผ้าเย็น พร้อมทั้งแจกแผนที่เดินทางด้วยจึงขอเชิญประชาชนผู้เดินทางผ่านเส้นทางลำปาง – เชียงใหม่ ได้แวะใช้บริการโดยทั่วกัน.