หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง อุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ระเบิด

Author by 24/08/15No Comments »

     ผวจ.สวดมนต์1     เมื่อวันที่  21 ..58  ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร .ลำพูน ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง (แบบล้านนา) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน  เป็นประธานสงฆ์ นำพระภิกษุ สามเณร จำนวน 200 รูป สวดพระพุทธมนต์  มี  นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  นำข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธี

พิธีสวดพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง (แบบล้านนา) เป็นการสวดเพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมือง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน ให้ประสบแต่ความสุข ความปลอดภัย พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง เสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความสงบร่มเย็นสืบไป นอกจากนี้มุ่งอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่ สี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร.