หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

ชวนร่วมชมถนนสายวัฒนธรรม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่กลุ่มชาติพันธุ์

Author by 19/01/16No Comments »

thainews180             ชวนร่วมชมถนนสายวัฒนธรรม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่กลุ่มชาติพันธุ์

                เมื่อวันที่13 ม.ค.59  ที่ลานสิงห์คู่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน ได้จัด งานแถลงข่าวการจัดการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดลำพูน กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมล้านนา และหริภุญไชย 2559 โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการแถลงข่าว มีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าว

การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ของจังหวัดลำพูน จะเป็นการแสดง วิถีชีวิต วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่ม ชาติพันธุ์ ชาว ลื้อ, ยอง, มอญ, ม้ง และ ปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง) ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน โดยได้จัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจาก ประชาชน และ นักท่องเที่ยว เป็นอย่างดี ส่วน ในการจัดงานในวันที่ 22 – 23 มกราคม 2559 จะจัดขึ้น เป็น ครั้งที่ 2 และจะจัด ต่อเนื่อง ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ในวันศุกร์ และเสาร์ของสัปดาห์ที่สอง และสาม ของเดือน โดยจัดในวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00-22.00 น., วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. เริ่มตั้งแต่ ที่บริเวณวัดพระธาตุ หริภุญชัยวรมหาวิหาร ไปจนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง , แม่ฮ่องสอน)จึงขอเชิญชวน ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วม ชม ถนนสายวัฒนธรรม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดลำพูนตามวันและเวลาดังกล่าว โดยทั่วกัน.