หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

บ้านหนองเงือกเชิญเที่ยวงาน สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก

Author by 14/03/16No Comments »

            ลำพูน    เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2559 จ่าสิบเอก เรวัฒ กันทาทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเงือก ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวร่วมงาน สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2559  ณ  บ้านหนองเงือก  ตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง  รูปแบบการจัดงานจะจัดแบบล้านนา เล่าขานตำนานการทอผ้าฝ้ายทอมือของบ้านหนองเงือก 12 ขั้นตอนอันเลื่องลือ ชมและสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมของชาวยองที่เรียบง่าย พบกับการแสดง แสง สี เสียง การบรรเลงดนตรีซอพื้นเมือง การฟ้อนยอง ชมการประกวดตีกลองสะบัดชัย การประกวดตีกลองปูจา ประกวดการทำขนม ประกวดการฟ้อน การเดินแบบแฟชั่นโชว์ การประกวดธิดาผ้าฝ้าย  ชิมอาหารขันโตก กาดหมั้วครัวแลง และกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินล้านนาอีกมากมาย

ปัจจุบันหมู่บ้านหนองเงือกได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำหลักของเครือข่ายกลุ่มผ้าทอของจังหวัดลำพูนร่วมกับบ้านดอนหลวง ฝ้ายทอมือของหมู่บ้านหนองเงือก    ยังคง เอกลักษณ์ดั้งเดิม ชาวบ้านหนองเงือกได้สืบสานการทอผ้าฝ้ายและกรรมวิธีจากบรรพบุรุษ และมากกว่านั้นยังมีการนำลวดลายความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยโดยการเพิ่มความซับซ้อนและเล่นสีสันในลวดลาย อาทิ ลายเกล็ดเต่าลูกอม ลายเกล็ดเต่าหมู่ ลายเกล็ดเต่าจิ๋ว ลายดอกนก ลายดอกบัวเครือ ลายดอกขอลายไทย ซึ่งเป็นลวดลายของฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือกที่หลากหลายและทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ บ้านหนองเงือก ยังเป็นหมู่บ้านสิ่งทอนาโนที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม นำมาผสานและบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีนาโนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของชุมชนที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสทางการตลาด และยังเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ ที่มีหน่วยงานหลักอย่าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ช่วยสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฝ้ายทอมือหนองเงือกให้มีความเข้มแข็งขึ้นบ้านหนองเงือกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมชาวยอง ในงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 10 วันที่ 9-12 เมษายน 2559 ณ บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน.