หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

มอบผ้าห่มโครงการ”อิ่มอุ่นกาย”

Author by 12/01/16No Comments »

มอบผ้าห่ม                เมื่อวันที่  7 ม.ค.59  ที่เขตพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูงลี้ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย นายจรัล ทองงาม ผอ. ศูนย์พัฒนาชาวเขา จ.ลำพูน, น.ส.ราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว ตามโครงการ “อิ่มอุ่นกาย” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ โดยมอบให้ผู้แทน ประชาชน ในเขตอำเภอลี้ จำนวน 400 คน จากนั้นได้มอบ เงินสงเคราะห์ ให้แก่ ครอบครัวผู้ขาดโอกาส จำนวน 26 ราย

ทั้งนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายพร้อมจัดคาราวานมอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลี้ จำนวน 5,900 ผืน , อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 1,400 ผืน ,อำเภอบ้านธิ จำนวน 600 ผืน , และ พื้นที่โครงการธรรมจาริก ได้แก่ อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 4,300 ผืน , อำเภอแม่ทา จำนวน 2,800 ผืน.