หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

ลำพูนรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์

Author by 28/03/16No Comments »

          ลำพูน      เมื่อวันที่ 23 มี.ค.59 นายชาญชัย   กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในการเดินทาง

สำหรับกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ประกอบด้วย กิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวิศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำพูน จะเปิดให้บริการตรวจเช็กสภาพรถเบื้องต้นฟรี 20 รายการ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 10 เมษายน 2559 และช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2559 / การตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ / การตรวจสอบความพร้อมของผู้ประจำรถ / การตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสายสาธารณะ / การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และการแนะนำและบังคับใช้กฎหมาย ผู้โดยสารบนรถโดยสาร เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน และได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของในเขตจังหวัดลำพูน ให้ปรับเปลี่ยนเที่ยวการเดินรถ เส้นทางการเดินรถในช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุก (ตามความเหมาะสม) ในช่วงดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวก   และสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559

หากผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเอาเปรียบจากการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ หรือพบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีข้อซักถามในหารให้บริการขนส่ง สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน 053-525545.