หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

ลำพูนเฝ้าระวังโรคเมอร์สเข้มข้นเน้นค้นหาผู้ป่วยสถานพยาบาล

Author by 22/06/15No Comments »

mers-site-only-689px        เมื่อวันที่ 19 มิ..58 นายปัจจุบัน เหมหงษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS) หรือชื่อเดิม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 ในประเทศแถบตะวันออกกลางและสาธารณรัฐเกาหลี องค์การอนามัยโลก รายงานพบว่าผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อจำนวน 1,298 ราย เสียชีวิต 455 รายจาก 25 ประเทศ

ทั้งนี้การแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย     สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รัฐกาตาร์ รัฐสุดลต่านโอมาน สาธารณรัฐเกากลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลางและสาธารณรัฐเกาหลี เป็นการแพร่ระบาดในสถานพยาบาล ยังไม่มีการแพร่กระจายกว้างในชุมชน

สำหรับแนวทางการป้องกัน ให้เน้นหนักในการค้นหาผู้ป่วยที่สถานพยาบาล การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล ผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคไตวาย หรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด เลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หากมีอาการข้างเคียงให้รีบพบแพทย์ทันที หรือโทร 1669   ประชาชนสามารถติดตามแนวทาง คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนควบคุมโรค 1422  หรือทางเว็บไซต์   http://beid.ddc. moph.go.th.