หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

วัดทุ่งม่านอำเภอบ้านโฮ่งลำพูนจัดงานมุทิตาสักการะพระครูมานิตพัฒนสุนทร

Author by 10/01/15No Comments »

thainews180คณะสงฆ์วัดทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู .บ้านโฮ่ง .ลำพูน พร้อมคณะศรัทธาสาธุชนทุกหมู่เหล่า    ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาสักการะ น้อมถวายในงานฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ ตราตั้ง พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎรชั้นโท ตราตั้งเจ้าคณะตำบลป่าพลูพระครูมานิตพัฒนสุนทรเจ้าอาวาสวัดแม่ลอบ พร้อมกับทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 47 ปี 27 พรรษา วันที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 09.39 . เป็นต้นไป วัดทุ่งม่าน .ป่าพลู .บ้านโฮ่ง .ลำพูน

ทั้งนี้เนื่องจากในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานตั้งสมณศักดิ์  ให้แก่ พระสังฆาธิการทั่วราชอาณาจักร เป็นประจำทุกปี ในโอกาสนี้พระใบกีฏาวัฒนา มานิโต เจ้าอาวาสวัดแม่ลอบได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโทในราชทินนามที่ “พระครูมานิตพัฒนสุนทร”

ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2558 ในการนี้คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ ศรัทธาสาธุชน มีความปลาบปลื้มยินดีมาสู่คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดงานฉลองตั้งสมณศักดิ์ พัดยศ ตราตั้งพระครูสัญญาบัตร และตราตั้งเจ้าคณะตำบลป่าพลู พร้อมทำบุญอายุวัฒนมงคล 47 ปี 27 พรรษา

สำหรับกำหนดการจัดงานมีดังนี้ วันที่ 11 ม.ค.2558 เวลา 06.30 น. ทำบุญตักบาตร ทำบุญทักขิณานุปทาน พระสงฆ์ 48 รูป สวดมาติกา บังสุกล,ถวายไทยธรรมอุทิศส่วนกุศล แด่บุรพาจารย์ พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี  และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สามเณร ศรัทธาที่มาร่วมงาน,เวลา 09.39 น. เริ่มพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ สมาทานศีล พระครูมานิตพัฒนาสุนทร ถวายเครื่องสักการะแด่พระมหาเถระ อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 99 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาหลวงแบบล้านนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานกล่าวสัมโมนียกถาอนุโมทนา จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้มาร่วมงาน

ในโอกาสนี้คณะสงฆ์วัดทุ่งม่าน ขอ อาราธนาเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ เจริญพรมายังคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมทำบุญถวายมุทิตาสักการะ ในงานฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ ตราตั้งพระครูสัญญาบัตร และตราตั้งเจ้าคณะตำบลป่าพลู พร้อมทำบุญอายุวัฒนมงคล 47 ปี 27 พรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน และถ้าหากสาธุชนผู้ใจบุญ ที่มีความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ สังฆทานถวายพระสงฆ์ในพิธี ชุดละ 1,500 -2,000 บาท, ติดต่อได้ที่ วัดทุ่งม่านโทร.086-7315028, 086-6714557, 091-8545028 และ 085-5990743 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.