หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน

เปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัย นำเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้สถานพยาบาล

Author by 12/01/16No Comments »

            thainews180    จากกรณีที่ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.59 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ จัดพิธีเททองจัดสร้างเหรียญ และรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน “รุ่นศรัทธา หน้าหมู่” 2559 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัย “ต๋นบุญแห่งล้านนา” ผู้สร้างคุณูปการ ด้านจิตวิญญาณ วัฒนธรรม และศาสนวัตถุ แก่เมืองลำพูน และแคว้นล้านนาเป็นอเนกอนันต์ เพื่อนำเงินรายได้จากการเช่าบูชาไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ มอบให้กับสถานพยาบาลในจังหวัดลำพูน โดยพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะ จังหวัดลำพูน เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การประกอบพิธีเททองครั้งนี้ได้นำ แผ่นทอง นาค เงิน ซึ่งพระเกจิอาจารย์ได้ลงอักขระพระพุทธคุณ จำนวน 9 รูป   ได้แก่ พระราชปัญญาโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน ครูบาพรรณ พรหมฺเสโน วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ครูบาออ ปณฑิตฺโต วัดพระธาตุดอยจอมแวะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูบากอ กอวิโท วัดวาฬุการาม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ครูบาบุญตั๋น เตชะธมฺโม วัดย่าพาย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ครูบาครอง ขตฺติโย วัดท่ามะเกว๋น อ.เถิน จ.ลำปาง ครูบาบรรลาอตฺตสนฺโต วัดสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ครูบาชุ่ม ญานสํวโร วัดพระธาตุดอยเรือง เมืองพง ประเทศเมียนมาร์ ครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ วัดพระธาตุสายเมือง เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ วัดศรีโคมคำ (พระเจ้าตนหลวง) จ.พะเยา วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประกอบพิธีเททองจัดสร้างเหรียญ และรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยจะมีพิธีพุทธาภิเษกอีก3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ วัดดอยติ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และจะเริ่มให้เช่าบูชาในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ วัดดอยติ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในงาน 11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย

การจัดสร้างเหรียญและรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย จะจัดทำเหรียญย้อนยุคครูบาเจ้าศรีวิชัย 4 แบบคือ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง และจัดสร้างรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว โดยรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย จะมอบให้ศาลจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนทั้ง 58 แห่ง ไว้ประจำสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับท่านที่ต้องการสั่งจองเหรียญและรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย สามารถสั่งจองได้ ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5359-7260 ต่อ 502-503.