หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

ชาวบ้านสุโขทัยร้องทหารไม่เอาแก้มลิง กระทบพื้นที่กว่าสามร้อยไร่

Author by 4/02/16No Comments »

DSC_0616              เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๙  พันเอกอำนาจ  ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย    กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓พร้อม ทหารกองกำลังฯ   และชลประทานจังหวัดสุโขทัย เข้าพื้นที่จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และประชาชนหมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่เข้าร้องเรียนกับทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองบัญชาการช่วยรบที่๓ประจำพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในเรื่องโครงการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนานใหญ่(แก้มลิง) ที่ตำบลวังทองแดง ซึ่งเข้าในบริเวณพื้นที่ของประชาชนประมาณ ๓๐๐ กว่าไร่

โดยที่ดินส่วนใหญ่มีโฉนด โดยพื้นที่บางส่วนจะต้องถูกเวนคืนเพื่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ(แก้มลิง) ซึ่งบางรายต้องเสียที่ดิน ๑๐ถึง ๕๐ไร่ และบางรายต้องเสียพื้นที่ไปทั้งหมดเลย ในกรณีดังกล่าวประชาชนในหมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดงส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้สร้างแหล่งเก็บน้ำขนานใหญ่(แก้มลิง) ในพื้นที่ของหมู่บ้านตนเอง จึงมีรวมตัวเพื่อคัดค้านและพลักดันให้ไปหาแหล่งสร้างใหม่

ด้านตัวแทนชลประทานจังหวัดสุโขทัย กล่าวชี้แจงกับประชาชนว่าจะลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจและสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาถึงผลกระทบด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ยอมรับว่าแก้มลิงวังทองแดงนั้น มีศักยภาพในการเก็บน้ำและมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแก้มลิงดังกล่าว กว่า ๑๐,๐๐๐ ไร่ แต่เรายังไม่ได้บอกว่าจะสร้างหรือทำอะไรเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาเท่านั้น

พันเอกอำนาจ ศรีมาก รองผู้-บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ กล่าวว่า ในกรณีเช่นนี้ถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องกันโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนก็ดำเนินการต่อไปได้ แต่หากประชาชนยังมีความขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวให้ทำการศึกษาถึงผล กระทบโครงการฯ ให้ดีก่อน และหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการต่อไป.