หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

ชาวพุทธรวมพลังร่วมจัดกิจกรรม เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

Author by 2/03/16No Comments »

thainews180         พุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัย พร้อมใจกันทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดไทยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๕๙ นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ที่วัดไทยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย    โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจำนวนมาก นำดอกไม้ ธูปเทียนมาเวียนเทียนและกราบไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวและจะได้รำลึกถึงพระคุณของพระองค์ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล เจริญภาวนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป.