หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

ปล่อยแถวยุทธการพิทักษ์ลุ่มน้ำยม

Author by 28/01/16No Comments »

thainews180     เมื่อวันที่ ๒๑ม.ค.๕๙ นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลสนธิกำลังตรวจยึดจับกุมพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกยางพารา ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.๑ (ศรีสรรค์) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แม่ท่าแพ และป่าสงวนแห่งชาติแม่สิน แม่สาร แม่สูงฝั่งซ้าย

จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ตำรวจภูธรบ้านแก่ง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองบัญชาการช่วยรบที่๓  และฝ่ายปกครองจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ ได้ดำเนินการตรวจพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกยางพารา เนื้อที่ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ ซึ่งในครั้งนี้ ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา รวม ๑,๐๗๓ไร่ ในเขตท้องที่ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตาม นโยบาย ของรัฐบาล ให้ลดพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ที่ถูกบุกรุกบุกยางพารากรมป่าไม้นายยุทธการพิทักษ์ลุ่มน้ำลงตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และ คำสั่งที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องเพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปรามหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ในสภาวการณ์ปัจจุบัน.