หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

พ่อเมืองสุโขทัยตรวจความพร้อม เสนอผลงานทูบีนัมเบอร์วัน

Author by 7/01/16No Comments »

              thainews180  เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๘ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจในการนำเสนอผลงานชมรม To Be number one ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในฐานะตัวแทนจังหวัดสุโขทัยในการประกวดระดับภาคเหนือ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จังหวัดสุโขทัย

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำเสนอผลงานของชมรมฯ เพื่อให้เกิดความพร้อมและผ่านการคัดเลือกในระดับภาค และเข้าสู่ในระดับประเทศต่อไป โดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวให้โอวาท และชมการนำเสนอผลงานของนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จากนั้นกล่าวชื่นชมถึงความพร้อมในการประกวดผลงานฯ และเสนอแนะแนวความคิดในการนำเสนอผลงานของนักเรียนให้กับคณะครู นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการประกวดครั้งนี้ด้วย

สำหรับจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินโครงการ To Be number one มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินโครงการฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดสีขาว ปลอดจากยาเสพติด.