หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

พ่อเมืองสุโขทัยสั่งการทุกหน่วยงานดูแลประชาชนช่วงอากาศเปลี่ยน

Author by 4/02/16No Comments »

thainews180                นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งผ่านวิทยุสื่อสาร ว่าช่วงนี้ลักษณะประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ำกว่าปีก่อนๆ ในขณะที่บางพื้นที่อากาศร้อน และมีฝนตกสลับกับ ลักษณะอากาศหนาวเย็นซึ่งมีผลต่อสุขภาพร่างการประชาชน จังหวัดสุโขทัยจึงได้ดำเนินการ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประสานงานกันโดยใกล้ชิดในการลงไปดูแลประชาชน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูง พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ที่อาจเจ็บป่วยเพราะได้รับผลกระทบจากอากาศเปลี่ยนแปลงข้างต้น

กรณีต้องเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศเปลี่ยนแปลง ได้ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินช่วยเหลือตามระเบียบฯก่อน หลังจากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนในการช่วยเหลือของอำเภอ จังหวัด ทั้งนี้ทางจังหวัดสุโขทัยได้ของความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัด และองค์กรการกุศลต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันออกไปดูแลช่วยเหลือประชาชนตามสมควรลักษณะอากาศข้างต้น อาจทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่าย จังหวัดจึงได้ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เตรียมอุปกรณ์ใช้งานดับเพลิง และการช่วยเหลือประชาชน ไว้ในสภาพเตรียมพร้อมออกปฏิบัติงานได้ทันทีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วย.