หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ จัดระเบียบการถือครอง

Author by 4/02/16No Comments »

DSC_0565                เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๕๙ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุก ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖, จำนวน ๑๑๗ ครัวเรือน ๑๓๙ แปลงที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะน้อย ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แบ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “หนองแมว” ๑๑๒ แปลง   และที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน” ๒๗แปลง เนื้อที่รวมกันกว่า ๑๐๐ ไร่ ซึ่งที่ดินมีหนังสือสำหรับที่หลวง (น.ส.ล) และเป็นพื้นที่เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว

โดยการมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ อยู่ในโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในที่ดินของรัฐได้รับการจัดระเบียบการถือครองที่ดินและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และเป็นการตอบสนองนโยบายในการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย.