หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

รณรงค์ป้องกัน-ลดอุบัติเหตุเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Author by 31/12/14No Comments »

Untitled-1 copy เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๕๗ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ บริเวณหน้าแขวงการทางสุโขทัย โดยมีพิธีมอบหมวกนิรภัยแก่ผู้ร่วมขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ขบวนรถจักรยานยนต์ และรถปฏิบัติงานของแขวงการทางสุโขทัย    เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย   ในการเดินทางของประชาชน ในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งหลังจากปล่อยขบวนรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ แล้ว แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกลับไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย   กิจกรรมตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน, การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร และพนักงานขับรถ, การเตรียมถนนให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา, การจัดนิทรรศการ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดระบบรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทางขนส่งจังหวัด ได้มีการตรวจเป่าแอลกอฮอล์สำหรับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ทั้งนี้ขนส่งจังหวัดสุโขทัยยืนยันว่า ได้มีการจัดระบบการบริการรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลเป็นอย่างดี โดยสร้างความมั่นใจให้กับผู้เดินทางว่าจะมีรถบริการทั้งขาเข้า และขาออกอย่างเพียงพอ และจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน

พร้อมกันนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ภายใต้นโยบาย มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน มีเป้าหมายสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเน้นหนัก คือ มาตรการป้องกัน เน้นการบูรณาการป้องกันร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคเอกชน ในการเข้าแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จะสามารถลดจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุได้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนเอง ต้องไม่ประมาท ซึ่งจะลดความสูญเสียในช่วงเทศกาลแห่งความสุข.