หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

สื่อสุโขทัยจัดกิจกรรม ช่วยสังคมวันนักข่าว

Author by 16/03/16No Comments »

สุโขทัย           เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๕๙ ชมรมสื่อสารมวลชนสุโขทัย นำโดย นางสาวศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ ประธานชมรมสื่อสารมวลชนสุโขทัย และสื่อมวลชนหลายแขนง ทั้งทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ในจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันจัดงานวันนักข่าว ๕ มีนาคม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยใช้ชื่องานว่า “สื่อดี ศรีสุโขทัย” จัดนิทรรศการแสดงผลงานรอบปีที่ผ่านมา การพบปะสังสรรค์วันนักข่าว แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนางานข่าวให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายอาชีพ และสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งและยังจัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่นักข่าวที่ล่วงลับไปแล้ว มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดสุโขทัยทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการจัดงานวันนักข่าว และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส และมอบเงินช่วยเหลือผู้สื่อข่าวอาวุโส ในครั้งนี้ ชมรมสื่อสารมวลชน ยังได้ริเริ่มการตั้งกองทุน “รองเท้าเพื่อน้อง” จากการพบเห็นเด็กนักเรียนในถิ่นห่างไกล ใช้รองเท้าฉีกขาดที่หมดสภาพ แต่ครอบครัวยากจนไม่มีเงินพอที่จะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้ โดยนำร่องที่โรงเรียนบ้าน วังโคนเปือย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ทำการมอบรองเท้านักเรียนให้แก่น้องชมพู่ เจ้าของรองเท้าที่ใส่จนขาดวิ่น เป็นรายแรก และจะจัดสรรหาผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญให้เด็กนักเรียนทั้ง ๒๕๐ คน ของโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ให้ได้มีรองเท้าคู่ใหม่ใช้ในการเปิดเรียนวันแรก ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อีกด้วย.