หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยกำหนดเส้นทางปั่นเพื่อแม่

Author by 8/07/15No Comments »

DSC_0102       นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานจัดแถลงข่าวโครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM) ปั่นเพื่อแม่ ห้องประชุมศาลากลางชั้น

ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อกิจกรรมว่า “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” ถวายเป็นพระราชสดุดีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ในส่วนของจังหวัดสุโขทัย กำหนดจุดเริ่มต้น ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย มุ่งหน้าสู่หน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยผ่านสถานที่สำคัญ อาทิ ศาลพระแม่ย่า วัดตระพังทอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง สิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การแสดง ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย การแสดง ณ จุดพักขบวน(หน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย) สำหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่หน้าศูนย์ดำรงธรรม บริเวณห้องโถงอาคารหลังเก่าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย หรือทางเว็บไซด์ bikeformom2015. com พร้อมกันทั่วประเทศ.