หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยประชุมกาชาดจังหวัดภาค๘ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

Author by 4/02/16No Comments »

thainews180                เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๕๙ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘ ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๕๙ที่โรงแรมไพลินสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และนางกมลวันย์หทยะตันต์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากกล่าวรายงาน

ซึ่งในวันนี้จังหวัดสุโขทัยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘ ซึ่งประกอบไปด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดตาก, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดอุทัยธานี, และเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ๓๘๖ คน ทั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค ๘ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความคิดเห็น และรับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย รวมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค ๘ ด้วย ซึ่งในวันนี้จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาด โดย นางขนิษฐา บุญราช นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จากนั้นในช่วงเย็นร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ตลาดปสาน ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และชมการแสดง Mini Light and Sound ณ วัดสระสีอีกด้วย.