หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยประชุมสามัญ ประจำปี รายงานฐานะการเงินของเหล่ากาชาด

Author by 21/01/16No Comments »

thainews180                นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๕ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย    ปลัดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้มีเรื่องพิจารณา การแต่งตั้งกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ซึ่งครบวาระลงเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้มีการรายงานฐานะการเงินของเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย แผนงาน/โครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อาทิ รวมน้ำใจกาชาด เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาและเตรียมการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๘ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวในวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคมนี้ด้วย.