หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ

Author by 27/05/15No Comments »

      DSC_0698    เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๕๘  นายปิติ  แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้สัมภาษณ์ทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ข้างสะพานพระร่วง อำเภอเมืองสุโขทัย ถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัยปี ๒๕๕๘ ว่า ในปีนี้จังหวัดสุโขทัยได้ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำร่วมกับจังหวัดทหารบกพิษณุโลก ชลประทานจังหวัดสุโขทัยและทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันบริหารจัดการน้ำปี ๒๕๕๘ หากน้ำมามากจะระบายน้ำลงไปยังสายแม่น้ำยมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเหนือหาดสะพานจันทร์และจะระบายไปตามลำคลองต่างๆ ผ่านเมืองบางขลังและเข้าหาดสะพานจันทร์

ในส่วนของคลอง ๓๙ คลองสาขาแม่น้ำยมจะระบายผ่านเส้นสวรรคโลกและศรีสำโรงมาสุโขทัย น้ำจำนวน ๑๐๐-๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขึ้นอยู่กับว่าน้ำจะมาในช่วงไหน  ถ้ามาในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ๕๘ จะมีปัญหาเนื่องจากพื้นที่นายังไม่ได้เก็บเกี่ยวจะทำให้พื้นที่นาเสียหาย จำเป็นที่จะต้องเร่งรัดให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงปลายเดือนสิงหาคม หรือก่อนกันยายนนี้  ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยทั้งสองฝั่งของแม่น้ำยมระยะทาง ๕ กิโลเมตร ได้มีการสำรวจตรวจสอบและมีการก่อสร้างบริเวณหลังตลาดเทศบาล ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินและแนวกำแพงกั้น รวมทั้งมีการซ่อมแซมจุดชำรุดอีกด้วย ในปีนี้นอกจากจังหวัดสุโขทัยจะต้องเตรียมรับปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว ยังต้องรับมือกับวาตภัยอีกด้วย  ดังนั้นการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยต่างๆ จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง.