หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย จัดงานปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์

Author by 26/08/15No Comments »

  DSC_0470       นายวิษณุ  สว่างทรัพย์ ปลัดจังหวัดสุโขทัยกล่าวรายงานต่อนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ที่เป็นประธานเปิดงานปกป้องสถาบันของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ ๒๐ ..๕๘   ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

การจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการส่วนราชการจังหวัด อำเภอ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำบริการมาให้บริการพี่น้องประชาชน โดยมีกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ, การรับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่, กิจกรรม Citizen Center  ใช้แนวคิดข้าราชการเข้าถึงใช้ชื่อกิจกรรมว่า  ”ผู้ว่าฯ เป็นมิตรใกล้ชิดประชาชน”,  กิจกรรม One Stop Service  ใช้แนวคิดการให้บริการเบ็ดเสร็จภายในวันเดียว ใช้ชื่อกิจกรรมว่า  ”บริการที่เดียว ครั้งเดียวเสร็จ” และกิจกรรม “ลด แลก แจก แถมฟรี”  ซึ่งมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ เดือน ๑ ผลงาน ประจำปี ๒๕๕๘  ได้แก่ นายสายชล จันทร์วิไล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำขุม ,นายสนิท แดงเรือ กำนันตำบลคลองมะพลับ ,นายธนัชชนม์ แจ้งสวะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองมะพลับ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวจำนวน ๓ ราย ทั้งนี้มีการทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ผ้าห่ม และพันธุ์สัตว์น้ำ โดยการจัดงานครั้งนี้มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.