หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

อบรมูผู้ต้องขังคดียาเสพติด เพื่อฟื้นฟูหนุนอาชีพใหม่

Author by 28/01/16No Comments »

DSC_0305    เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๕๙ นายปิติ แก้วสลับสี     ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติด ผู้ค้ารายย่อยที่เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเรือนจำจังหวัดสุโขทัยได้จัดโครงการดังกล่าวตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์และของรัฐบาล  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม -๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้กับผู้ต้องขังหญิง จำนวน ๖๐ คน

การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นผู้ต้องขังที่เป็นผู้ค้ารายย่อย ที่กระทำความผิดด้วยความจำเป็น เพราะความยากจน หรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งผู้ค้ารายย่อย ที่พัฒนามาจากผู้เสพ ซึ่งจะเข้าสู่วงการ ยังไม่ได้กระทำเป็นอาชีพ และมีเครือข่ายสมควรได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้เลิกขาย ยาเสพติดและเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อไป.