หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

เชิญชมการแสดงแสงสีเสียง เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย

Author by 9/03/16No Comments »

สุโขทัย          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญชมการแสดง แสง สี เสียง (Mini Light & Sound )ยิ่งใหญ่ตระการตา ตอน “เล่นเรื่อง เมืองสุโขทัย” ทุกวันศุกร์แรกของเดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๕๙เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (นักท่องเที่ยวควรเดินทางถึงสถานที่ก่อนเริ่มการแสดง ๓๐ นาที)

โดยทุกรอบการแสดงในเวลา ๑๙.๓๐ น. วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๕๙, วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๙, วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ , วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๙, วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙,  วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๙, วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

สนับสนุนโดย     จังหวัดสุโขทัย, วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย    จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดสุโขทัย ชมการแสดงฯ     โดยพร้อมเพรียงกัน.