หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

เชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ ฉบับภูมิพโลภิกขุประจำปี2559

Author by 10/02/16No Comments »

สุโขทัย               นายวิษณุ สว่างทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2559 เพื่อสมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ถวายวันและหอสมุดสำคัญ ทั้งในและต่างประเทศ รวม 262 แห่ง รวม 11,374 คัมภีร์ เพื่อให้พระสงฆ์สามเณร พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าเข้าถึงพระวินัย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลฯ

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจะได้รับอภินันทนาการพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ ดังนี้ ผู้บริจาค 20,000 บ. อภินันทนาการพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อดินผสมเกสร, ผู้บริจาค 2,000 บ. อภินันทนาการพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อชิน โดยขอให้ผู้ร่วมทำบุญส่งเงินภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเช็คสั่งจ่าย  มูลนิธิ ภูมิพโลภิกขุหรือโอนเข้าบัญชี       ธนาคาร กรุงไทย สาขาถนนเฟื่องนคร ชื่อ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เลขที่ 159-0-06607-3 โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี กรณีโอนเงินเข้าบัญชีกรุณาส่งหลัดฐานการโอนและรายละเอียดแนบท้ายทางโทรสารหมายเลข 0-2225-4838.