หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

เตรียมจัดตลาดนัดชุมชนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า

Author by 4/02/16No Comments »

สุโขทัย               เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๙ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดแถลงข่าวการจัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (วิถีชีวิต เศรษฐกิจสุโขทัย) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๓ โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานแถลงข่าว โดยมีนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวถึง วัตถุประสงค์การจัดงาน

การจัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี อาทิ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองบัญชาการช่วยรบที่  ๓  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เกษตรจังหวัดสุโขทัย สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย และวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย กำหนดดำเนินการ จำนวน ๑๐ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน ซึ่งเดือนมกราคมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ถนนนิกรเกษม (ริมแม่น้ำยม) หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน สนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการตลาด และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอป เพื่อก้าวสู่อาเซียนในอนาคตต่อไป.