หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

เตรียมสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรม

Author by 30/03/16No Comments »

สุโขทัย      เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๕๙ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรม บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย ทุ่งทะเลหลวง ที่ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น ๓ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย โดยพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะสงฆ์จากทุกอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหารือการจัดสร้างการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

โดยที่ประชุมมติให้มีการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ประมาณ ๕๐๐ คน ในเบื้องต้นมอบหมายให้ฝ่ายออกแบบได้นำข้อมูลไปเขียนแบบตามความเหมาะกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศในท้องถิ่น ให้มีเครื่องสาธารณูปโภค มีห้องน้ำที่พอเพียง แล้วให้นำเสนอในที่ประชุมในช่วงเดือนเมษายนนี้อีกครั้ง

นอกจากนั้น ในที่ประชุมยังได้รายงานว่าได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้ดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเพิ่มเติมที่บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย และจะมีพิธีเบิกพระเนตรในวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.