หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย-คนไทยยิ้มได้

Author by 16/03/16No Comments »

DSC_0001     เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๕๙  นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณเวทีริมน้ำยม ถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย มีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและจัดกิจกรรม

สำหรับตลาดนัดชุมชนฯนี้     กำหนดจัดทุกวันเสาร์ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยเป็นกิจกรรมจัดร่วมกับถนนคนเดิน และจะจัดไปจนถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีประชาชน กลุ่มต่างๆ และผู้ประกอบการโอทอป ใน จังหวัดสุโขทัย นำสินค้า อุปโภค บริโภค พืชผัก และ อีกหลากหลายมาจำหน่าย เป็นการกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอย การท่องเที่ยว สร้างรายได้ และให้โอกาสแก่ผู้ค้า วิสาหกิจ ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล.