หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สนองนโยบายรัฐป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

Author by 7/01/16No Comments »

thainews180 เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๕๘ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๕๙ ณ แขวงทางหลวงสุโขทัยอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยมีพิธีมอบหมวกนิรภัยแก่ผู้ร่วมขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ขบวนรถจักรยานยนต์ และรถปฏิบัติงานของแขวงการทางสุโขทัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งหลังจากปล่อยขบวนรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙ แล้ว แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกลับไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่รับผิด ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน, การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร และพนักงานขับรถ, การเตรียมถนนให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา, การจัดนิทรรศการ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดระบบรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทางขนส่งจังหวัด ได้มีการตรวจเป่าแอลกอฮอล์สำหรับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ทั้งนี้ขนส่งจังหวัดสุโขทัยยืนยันว่า ได้มีการจัดระบบการบริการรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลเป็นอย่างดี โดยสร้างความมั่นใจให้กับผู้เดินทางว่าจะมีรถบริการทั้งขาเข้า และขาออกอย่างเพียงพอ และจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน

สำหรับกิจกรรมรณรงค์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๕๙ เป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันกับสโลแกนของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมที่ว่าเดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวงซึ่งแขวงทางหลวงสุโขทัยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๕๙ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘-๔ มกราคม ๒๕๕๙ ตามแผนงานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ก่อนเทศกาล ระหว่างเทศกาล และหลังเทศกาล.