หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

แถลงข่าวการเปิดประมูลเลขทะเบียนรถ

Author by 9/03/16No Comments »

         สุโขทัย       เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๕๙ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย และนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน  ๗ คนที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัยหมวดอักษร กฉ (การงานก้าวหน้า การค้าร่ำรวย ทะเบียนรถสวยถูกโฉลก)

สำหรับการจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รวม ๓๐๑ หมายเลข เพื่อให้เจ้าของรถสามารถเลือกเลขที่ถูกใจ ถูกโฉลกหรือเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ซึ่งรายได้จากการประมูล จะนำเข้าเป็นรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ ในการป้องกันอุบัติเหตุ จากการใช้รถใช้ถนนไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ จากการใช้รถใช้ถนน ดังนั้นการเข้าร่วมประมูลจึงถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต จึงเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม และลงทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๖๑-๐๖๔๑ หรือ ๐-๕๕๖๔-๒๓๑๘.