หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

กรมศุลกากรร่วมกับม.ธรรมศาสตร สัมมนาโครงการสำรวจและออกแบบ โครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรภูดู่

Author by 30/01/16No Comments »

thainews180             เมื่อวันที่ 27ม.ค.59 ที่  ห้องกินรี โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ได้มี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น “โครงการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน และจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

โดยมี  รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อาจารย์จิราพันธุ์ จงกาญจนพรรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์ชัยวรรณ์ รุ่งเวชฒน ที่ปรึกษาโครงการตัวแทนจากกรมศุลกากร และ นายไพบูลย์ วีระบุตร์ รอง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดฯ นายพงษ์ศักดิ์ สุขสุสินธิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ นายชยันต์ ยอดคำ พาณิชย์จังหวัด และบุคลากรจากส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอถึงความสำคัญในการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ สภาพพื้นที่โครงการ แนวคิดในการออกแบบ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในกิจการด่านศุลกากร การรักษาสภาพแวดล้อมและการรองรับปริมาณงานในอนาคต รูปแบบการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ จะเป็นการเตรียมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนที่จะเกิดขึ้น.