หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

กองอาสารักษาดินแดนทั่วไทยรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

Author by 30/04/15No Comments »

     6811     เมื่อวันที่วันที่ 27 เม..58 ที่ศาลาประชาคม หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี นายกองเอกชัช กิตตินภดล /ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ทั่วไทยรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริฐพระชนมายุครบ 5 รอบ

โดยมี นายกองเอกสมชัย  กมล-เทพเทวินทร์ รองผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนประจำอำเภอทั้ง  9  อำเภอและข้าราชการ สมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 100 คน เข้าร่วมพิธี ในวันนี้ ในปีมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดทำโครงการกองอาสารักษาดินแดน ทั่วไทยรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ได้พร้อมใจกันตั้งปณิธานในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวง.