หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

จทบ.อุตรดิตถ์มอบผ้าห่มกันหนาวผู้ยากไร้เขตชุมชนรอบค่ายทหาร

Author by 8/01/15No Comments »

          IMG_7042เมื่อวันที่ 29 ..2557 ที่วัดแนวคีรี .ท่าเสา .เมือง .อุตรดิตถ์ พล.. สมพงษ์  แจ้งจำรัส ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้ ..สุวรรณ นามวงศา ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ พร้อมกำลังพล ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ ในเขตตำบลรอบค่าย

ในวันนี้ได้มีผู้ยากไร้ จากตำบลท่าเสา อ.เมือง จงอุตรดิตถ์ จำนวน 20 คน โดยทางจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ได้ประสานลงมายังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้คัดผู้ยากไร้ หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 20 คน จาก 10 หมู่บ้าน มารับมอบผ้าห่มกันหนาว ซึ่งทางผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ มีความห่วงใย พี่น้องประชาชน เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น ราษฎรที่ยากไร้ ประสบกับภัยหนาว ทำให้จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ โดยกองทัพบก มีความห่วงใยประชาชนอย่างมากและได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาว มอบให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ 4 ตำบลคือ ท่าเสา น้ำริด คุ้งตะเภา และงิ้วงาม จำนวนประมาณ 100 ผืน มอบให้กับผู้ยากไร้ ที่ประสบกับสภาวะภัยหนาวในขณะนี้.