หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน หนุนเสนอข่าวที่เป็นจริง-สร้างสรรค์

Author by 17/03/16No Comments »

อุตรดิตถ์          ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ 3 ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่สโมสร มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พลตรีเบญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์  รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพบปะ พัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดตาก น่าน แพร่ พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จำนวน 120 คน เพื่อเป็นการพบปะสานสัมพันธ์ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการนำเสนอข่าวสารที่เป็นจริง และสร้างสรรค์ออกสู่ประชาชน

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พันเอกสุรพงษ์ ดอกไม้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ พันเอกชัยเดช สุรัสวดี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ์ พันเอกบุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วม ทั้งนี้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มีกำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ 4 ร่วมกับสื่อมวลชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ ศาลาสุขอารมณ์ ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ต่อไป.