หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

จัดเวทีสมัชชาเยาวชนหนุนสร้างความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกัน-แก้ไขปัญหาเด็ก

Author by 19/02/16No Comments »

thainews180         เมื่อวันที่ 9 ก.พ.59 ที่ห้อง

ประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีนาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 โดยมี นางอภัยพร มหานิล รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา จาก 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วม จำนวนกว่า 150 คน

การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ถูกต้อง สร้างพลังเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพทางบวกของเยาวชน และเป็นกำลังใจให้เยาวชนได้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป.