หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

ติดตามการส่งเสริมตำบลละ5ล้านบาท แนวทางแก้ปัญหาการดำเนินโครงการ

Author by 17/03/16No Comments »

         อุตรดิตถ์       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  ได้มีคณะติดตามโครงการตามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ลงพื้นที่ติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นำโดย นางอุภัยพร มหานิล รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายกฤติพงศ์ บุญเรือง ตัวแทนจาก สนง.สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวไทยนิวส์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นคณะกรรมการฯได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯในพื้นที่ตำบลน้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

โดยมี น.ส.ณัฐกานต์ พรามนาค ปลัดอำเภอท่าปลา นายสมคิด ปานานนท์ กำนันตำบลน้ำหมัน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องรอต้อนรับซึ่งสำหรับตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีโครงการ ที่ได้ผ่านการพิจารณา 18 โครงการ ในตำบลน้ำหมันเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงลานตากพืชผลทางการเกษตร โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังให้เป็นคอนกรีต โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรับบประปา โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ โครงการปรับปรุงระบบสำรองน้ำโรงเรียนบ้านน้ำหมัน โครงการสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน โครงการสร้างเตาเผาขยะ โครงการขุดบ่อน้ำตื้น โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ

ในแต่ละโครงการได้จัดทำการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย  ส่วนที่เหลือกำลังทยอย ส่งงานตามลำดับ มีโครงการที่ล่าช้า เนื่องจากต้องมีการตรวจสภาพของลูกปูน เพื่อรอผลการตรวจสอบ เนื่องจากมีระเบียบข้อบังคับว่า พื้นปูนต้องมีความหนาและสามารถรับน้ำหนักได้ 100% จะต้องมีอายุการเทพื้น ที่ 28 วัน ถึงจะสามารถรองรับน้ำหนักได้ 100 % ส่วนโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ได้รับหนังสืออนุญาตเรียบร้อยแล้วในวันพรุ่งนี้จะทำการติดตั้งปั๊มและเดินท่อ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะสัญญาตามที่กำหนดไว้.