หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

ปล่อยแถวออกตรวจจัดระเบียบขอทาน สนองนโยบายรัฐช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพ

Author by 18/03/16No Comments »

thainews180         เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559  ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ออกตรวจจัดระเบียบคนขอทาน  โดยมี นายสุมิตร เกิดกล่ำ ปลัดจังหวัดฯ พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ  รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์   นางอุภัยพร มหานิล รักษาราชการแทนพัฒนาสังคม   และความมั่นคงของมนุษย์ นายประยุทธ์ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม

ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายเรื่องการจัดระเบียบคนขอทาน พร้อมกับให้แนวทางแก้ปัญหาการขอทาน 3 แนวทางคือ การบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองช่วยเหลือและการป้องกัน โดยเร่งปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทานพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติการให้กับทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากนั้นให้ทำแผนออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทาง 3 แนวทางข้างต้น ซึ่งคนขอทานมีทั้งคนไทย คน ต่างด้าวและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต้องมีการคัดกรองคนขอทาน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหรือสถานที่อื่น ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฯเพื่อให้การช่วยเหลือและประสานส่งต่อคนขอทานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์    ได้ดำเนินการตรวจคนขอทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดระเบียบคนขอทาน สร้างระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความเรียบร้อย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาคนขอทาน พร้อมแจ้งเบาะแสให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนขอทาน โดยได้ดำเนินการตรวจคนขอทานมาแล้วจำนวน 45 ครั้ง พบขอทานทั้งหมด 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีอาชีพที่มั่นคงแน่นอน และตามอำเภอต่างๆ ที่มีการจัดงานประจำปี และงานเทศกาลต่างๆของจังหวัด ที่จัดขึ้นจะมีคนขอทานต่างพื้นที่เข้ามาขอทานบ้าง ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตักเตือนและทำบันทึกประวัติ พร้อมทั้งส่งกลับภูมิลำเนา และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือต่อไป.