หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ป้องกัน-แก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก

Author by 7/04/16No Comments »

       อุตรดิตถ์         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ

โดยมี นายสุทัศน์  พิพัฒน์ชัยพงศ์ ผู้จัดการน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จำกัด นายกสมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดนโยบายด้านคุ้มครองแรงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และด้านความปลอดภัยในการทำงาน งานเกษตรกรรมเกี่ยวกับอ้อยและการผลิตน้ำตาล เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงาน ได้ให้สิทธิแก่แรงงานในโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด ที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการด้วยความเต็มใจ.