หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจ.อุตรดิตถ์ ประชุมสัญจรคณะกรรมการพร้อมร่วมงานขันโตก

Author by 3/03/16No Comments »

อุตรดิตถ์         สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมสัญจร คณะกรรมการ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัดและร่วมงานขันโตกข้าวแลงเมืองลับแล

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 ที่โรงแรม     ต้นทองรีสอร์ท ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายจักรกฤษณ์ สีลาเจริญ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด

โดยมี นายชวลิต คำเพ็ง นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะกรรมการและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุโขทัยฯ ร่วมประชุมสัมมนา ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในส่วนของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัดที่เดินทางมาร่วมประชุม รวมทั้งในช่วงตอนเย็นได้มีการจัดกิจกรรม Table top sale ระหว่างผู้ประกอบการสินค้า โอทอปและ      ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร รวมทั้งบริษัททัวร์ ได้มีการติดต่อซื้อขายกัน ในช่วงเวลา 18.00 น. จัดกิจกรรม งานขันโตก กินข้าวแลงเมืองลับแล ที่ซุ้มประตูเมืองลับแล โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.อุตรดิตถ์ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รอง ผวจ. นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์    นาคพิษณุ นาคเสน่ห์ ผอ.ทกจ. อุตรดิตถ์ นางธนพร พูลเพิ่ม ผอ.ททท.สำนักงานแพร่ พร้อมทั้ง คณะกรรมการ สสทน.17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม งานขันโตกดินเนอร์     ในตอนเย็น

ทางด้าน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวถือว่าเป็นรายได้หลักและเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นและงานนี้เป็นการเชื่อมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับจังหวัดใกล้และจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือ และขอให้ช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักกับคนทั้งหลายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด.