หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

สลากกาชาดเมืองลางสาด ผู้โชคดีมารับรางวัลด่วน

Author by 20/01/16No Comments »

กาชาดไทย  เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี 2559  รางวัลใหญ่ เป็นรถยนต์กะบะ 1 คัน ผู้โชคดีตั้งมารับรางวัลภายใน 30 วัน

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 59 เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดฯ ได้ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เพื่อนำรายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดฯ ที่ร้านมัจฉากาชาด ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงาน ผลการออกรางวัล ที่ 1 เป็นรถยนต์ปิคอัพ(กะบะ) 1 คัน ได้แก่หมายเลข 44275 รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล เป็นรถจักรยานยนต์ รางวัลละ 1 คัน ได้แก่หมายเลข 10876 ,07746. 13232. 11202 และ 10734 ส่วนรางวัลอื่นๆ สามารถตรวจรางวัลได้ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดฯ และสำนักงานกิ่งกาชาดทุกอำเภอ

สำหรับผู้ที่มีเลขสลากตรงกับรางวัลดังกล่าว นำหลักฐานมาขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดฯ ในวัน และเวลาราชการ ภายใน 30 วัน.