หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

สาวตรอนรับรางวัลนางสาวอุตรดิตถ์ งานพระยาพิชัยดาบหัก

Author by 22/01/16No Comments »

9928                องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ดำเนินการจัดการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ประจำปี 2559 ในการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ เวทีกลางงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสาวงามที่ได้รับตำแหน่งนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 จะได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัล มงกุฎ พร้อมสายสะพาย นอกจากนี้จะต้องทำหน้าที่ ทูตวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับผลการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ประจำปี 2559 ผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559  คือ หมายเลข 13 นางสาวชลดา พัสถาน ที่ทำการปกครองอำเภอตรอนส่งเข้าประกวด  ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000  บาท ตำแหน่งรองชนะเลิศ นางสาวอุตรดิตถ์ อันดับที่ 1 คือ หมายเลข 9 นางสาวชีวภัฏ  หลวงฟอง อำเภอลับแลส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ตำแหน่งรองชนะเลิศนางสาวอุตรดิตถ์ อันดับ 2 คือ หมายเลข 45 นางสาวณัฐนิช ชัยอำนาจ ศรีพงษ์พาร์ค ส่งเข้าประกวด ตำแหน่งขวัญใจประชาชน คือ หมายเลข 20 นางสาวนิพัทธา ปิติยนต์ ร้านพลอยสตูดิโอ ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน คือ หมายเลข 13 นางสาวชลดา พัสถาน ที่ทำการปกครองอำเภอตรอนส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมมอบรางวัลการให้กับผู้ได้รับตำแหน่งดังกล่าว.